• DAUDZPROFILA BŪVNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA
  • info@rasa-l.lv

Находимся в Лудзе, Карсавае, Зилупе

Skatīt kontaktus

+(371) 29903522

+(371) 29815661

SIA ,,RASA L” viena no galvenajām darbības sfērām ir būvniecība. Darbības reģions - Latvija, galvenokārt Latgale. Darbus veicam galvenokārt kā galvenais būvuzņēmējs, akcentu liekot uz pašu spēkiem veikto darbu izpildi būvobjektos. Uzņēmumam ir licence uzņēmējdarbībai būvniecībā sekojošās darbības jomās:

* ēku būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība,
* ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšana un būvuzraudzība,
* siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība.

Citās būvniecības jomās sekmīgai projektu realizācijai uzņēmums piesaista šo jomu speciālistus un uzņēmumus, kuriem ir licences specializēto darbu veikšanai.